10:30 tot 12:30

Bouw mee aan de coalition of the willing

Aili Maruyama en Ruben Arnaerts

Sociaal-culturele organisaties streven naar een duurzame samenleving. Sommigen hebben duurzaamheid in hun DNA, anderen werken er projectmatig aan, hanteren actiegerichte insteken of zijn nog zoekende. Die diversiteit in aanpak is hoopvol want een complex probleem als klimaatontwrichting dwingt ons tot het samenstromen van een veelheid aan aanvullende praktijken.

Hoe kunnen organisaties in de sociaal-culturele sector samenwerken aan een meer duurzame en rechtvaardige samenleving? Pulse Transitienetwerk Cultuur Jeugd Media nodigt je uit om over deze vraag in gesprek te gaan met collega’s uit andere organisaties. Zie het als de kick-off van een sectoroverleg, een aanzet om te bouwen aan een ‘coalition of the willing’. Vertrekbasis zijn jullie ideeën voor de sector. Pulse faciliteert het overleg via een cocreatieve methodiek om op het einde van de uitwisseling een aantal concrete samenwerkingspistes en resultaten voor onze sector te formuleren.

De uitwisseling is beperkt tot 16 deelnemers. Wil je deelnemen? Bezorg Jozefien Godemont dan voor 28 oktober een korte omschrijving van jouw top 3 van ideeën voor de sociaal-culturele sector. Hoe wil jij met de sector samenwerken aan de transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving?

Aili Maruyama en Ruben Arnaerts van Pulse begeleiden de uitwisseling. Pulse verbindt, informeert en sensibiliseert de brede Vlaamse cultuur-, jeugd- en mediasector om via experimenten, kennisuitwisseling en verbeelding – samen met andere maatschappelijke actoren – transversaal mee te bouwen aan een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving.