14:00 tot 16:00

De wereld redden begint bij je ontbijt

Dirk Holemans, Karolien Burvenich, Petra Tas en Gert Engelen

De ondertitel van ‘Het klimaat zijn wij’ van de Amerikaanse schrijver Jonathan Safran Foer slaat de spijker op zijn kop: ‘De wereld redden begint bij het ontbijt’. Niet evident want de voedselproductie is grotendeels in handen van marktspelers. Voedsel opnieuw ontwikkelen als een common met gedeeld eigenaarschap en gebruik biedt tal van kansen. Commons versterken lokale gemeenschappen en netwerken. Ze dragen bij aan een meer duurzame voedselproductie op mondiaal vlak. En ze verlenen een grotere groep verbruikers toegang tot gezonde, lokaal geproduceerde duurzame voeding. Denk maar aan Bio land funds, Community Supporter Agriculture (CSA), stadstuinieren, coöperatieve kruidenierswinkels enz.

Hoe kan commoning bijdragen tot een duurzame en rechtvaardige voedseltransitie? Wat is er nodig om die transitie te verduurzamen? En hoe kan jij hier vanuit de civiel sociaal-culturele sector aan meewerken? In deze sessie verdiep je je in deze boeiende vragen.

Dirk Holemans geeft je een inleiding tot de commons in voedselsystemen. Hij schetst het belang van de recommoning van grond en oogst. Vervolgens maak je kennis met twee inspirerende praktijken. Karolien Burvenich brengt het verhaal van Bloum, een coöperatieve biokruidenierszaak in Vorst en Gert Engelen van Rikolto vertelt hoe hij de lokale voedselstrategie in Leuven mee helpt ontwikkelen als partner in Leuven2030. In het daaropvolgende panelgesprek sluit ook Petra Tas van De Landgenoten aan. Tijdens het afsluitende interactiemoment kan jij jouw inzicht, vraag of actie delen.

Dirk Holemans is coördinator van Oikos, de denktank die sociaal-ecologische verandering nastreeft en daarvoor het publieke debat voedt met inspirerende publicaties, leerrijke lezingen en internationale congressen. Dirk is ook hoofdredacteur van het gelijknamig driemaandelijks tijdschrift en parlementair adviseur. Daarnaast is hij als doctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit Antwerpen.

Karolien Burvenich is coördinator van Wervel dat eters en boeren, verwerkers en verdelers die voedsel in eigen handen nemen verbindt om van elkaar te leren. Ze engageert zich vrijwillig in de coöperatieve biokruidenierszaak Bloum te Vorst.

Petra Tas is coördinator en contact boeren bij De Landgenoten. De Landgenoten stimuleert burgers, boeren en overheden om samen landbouwgrond duurzaam te beheren als gemeengoed.

Gert Engelen is programmacoördinator bij Rikolto, het vroegere Vredeseilanden. Samen met boeren, bedrijven, wetenschappers en overheden oogst Rikolto nieuwe ideeën om een groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te voeden.

Presentaties Trefdag