14:00 tot 16:00

Eerlijk duurt het langst

Veerle Stroobants, Carlos Seyssens, Stefan Goemaere en Marlies Corvelyn

Veel mensen met een laag inkomen tekenen noodgedwongen een kleine ecologische voetafdruk op. Toch dreigen zij de rekening te betalen voor een klimaatbeleid zonder sociale component. Zo treffen de lage emissiezones en een koolstoftaks hen harder, terwijl zij niet de grootste uitstoters van broeikasgas zijn. Ook mensen in armoedesituaties liggen wakker van de ecologische uitdagingen, maar ze worden nauwelijks betrokken in het publieke overleg over de toekomst van onze planeet. Net omdat hun toekomst vandaag al onder druk staat, willen mensen in armoede mee denken en praten.

Een sociaal klimaatbeleid is nochtans perfect mogelijk. Zo bestrijdt energiezuinig renoveren in de sociale huisvesting energiearmoede en dragen investeringen in openbaar vervoer bij aan de strijd tegen klimaatopwarming en vervoersarmoede.

Het is hoog tijd om op een andere manier over armoede en sociale ongelijkheid na te denken. Het 10de ‘Tweejaarlijks Verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting’ laat er geen twijfel over bestaan: “klimaatbeleid zal sociaal zijn of zal niet zijn.” En ondertussen tonen ook tal van inspirerende en innoverende sociaal-culturele praktijken hoe duurzaam en sociaal hand in hand kunnen gaan.

Veerle Stroobants (Steunpunt tot bestrijding van armoede) neemt je mee in de bevindingen van het tweejaarlijkse Verslag 2018-2019: “Duurzaamheid en armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie.”. Dat rapport kwam tot stand in overleg met mensen in armoede en hun verenigingen en met actoren uit sociale en milieuorganisaties, instellingen en administraties.

Daarna maak je kennis met twee sociaal-culturele praktijken die elk op hun eigen wijze armoedebestrijding met duurzame transitie verbinden. Carlo Seyssens en Marlies Corveleyn van Welzijnsschakel Kantel uit Sint-Kruis (Brugge) zien heel wat kantelmomenten en werken aan een ecologische toekomst zonder armoede en uitsluiting. Door ecologisch koken en hartverwarmend tafelen in de kantelkantine en door solidair en ecologisch kantelwonen(co-housing). Stefaan Goemaere is als opbouwwerker betrokken bij Papillon een project van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. Dat verhuurt betaalbare en energiezuinige huishoudtoestellen aan mensen in een kwetsbare situatie. Zo vervangen ze samen energieverslindende exemplaren.

Na de praktijkverhalen kan je je meest prangende vragen voorleggen aan de sprekers. Marc Jans leidt het gesprek in goede banen.

Veerle Stroobants is stafmedewerker bij het Steunpunt tot bestrijding van armoede en medeauteur van het tweejaarlijkse Verslag 2018-2019: “Duurzaamheid en armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie.”

Carlos Seyssens is secretaris en bezieler van Kantelkantine en Kantelwonen.

Stefan Goemaere is opbouwwerker bij Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen.

Marlies Corvelyn biedt ondersteuning in de digitale Kantelstek en wordt de eerste bewoonster van kantelwonen.

Presentaties Trefdag