10:30 tot 12:30

Naar een nieuw sociaal contract

Ivan Van de Cloot en Bieke Purnelle

Een sociaal contract is geen echt contract. Het is een idee, een filosofie over hoe we de verhouding tussen burgers onderling maar ook hun verhouding met de staat willen vormgeven. Het bestaande sociaal contract volstaat niet meer. Binnen de huidige contouren slagen we er niet in om onze samenleving duurzaam en rechtvaardig te organiseren. Wie de nood voelt om daartoe bij te dragen, botst vaak op de grenzen van instituties, maatschappelijke spelregels en beslissingsprocedures. Het oude zit het nieuwe in de weg. Tijd dus om zichtbaar te maken hoe een nieuw sociaal contract er zou kunnen uitzien. Tijd om na te denken welke weg we kunnen afleggen om daar te geraken. Tijd om te verbeelden hoe de toekomst er kan uitzien. Want dat is wat sociaal-cultureel werkers doen.

Een briefwisseling tussen Bieke Purnelle en Ivan Van de Cloot vormt de opstap voor een diepgaand gesprek tussen twee mensen die over zo’n nieuw sociaal contract een verhaal hebben én die vanuit een heel verschillende kijk met elkaar in gesprek willen gaan. Ze inspireren jou met beelden en ideeën, ze wegen elkaars argumenten. Een panel brengt in dialoog met de sprekers het perspectief van de sociaal-cultureel werker in het geding. Als deelnemer denk je ten slotte mee na over je eigen rol in de weg naar een nieuw sociaal contract. Gie Van den Eeckhaut leidt het gesprek in goede banen.

Ivan Van de Cloot studeerde economie aan de Universiteit van Antwerpen. Als commentator bij financiële en economische gebeurtenissen, treedt hij regelmatig naar voor in de geschreven en audiovisuele media. Hij is medewerker van Itinera, een denktank die maatschappelijke vraagstukken onderzoekt met het oog op verbetering van het beleid. Zijn naam is onder andere verbonden aan publicaties als ‘De rekening moet kloppen‘ en ‘Het grijze goud’, waarin een strategische visie voor respectievelijk ons pensioenstelsel en ouderenzorg wordt ontwikkeld.

Bieke Purnelle studeerde toegepaste taalkunde in Gent. Ze werkte onder andere in de sector van de burgerjournalistiek en is tot op vandaag columniste en freelance journaliste, onder meer voor Mo* en De Standaard. Ze schrijft over grote en kleine maatschappelijke thema’s en hoe die elkaar kruisen. Momenteel is ze directeur van het Kenniscentrum voor gender, feminisme en gelijke kansen RoSa.