14:00 tot 16:00

Van eigenwijsheid naar ecowijsheid

Henk Oosterling

Onze huidige manier van denken en spreken schiet tekort om een integraal probleem zoals de klimaatcrisis te begrijpen. En al helemaal niet om er verzet tegen te bieden. Het ontbreken van een verbindend discours leidt tot een ecopanische toestand waarbij goedbedoelde initiatieven elkaar tegenwerken. De filosofie kan helpen om mensen en organisaties een nieuwe samenhang te laten zien, zodat ze een schaal kunnen ontdekken waarop ze verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Hoe? Door een paradigmashift van eigenwijsheid, waarbij het denkende ik centraal staat, naar eco-wijsheid, waarbij het ik is ingebed in een ecosysteem. Pas als we het probleem op een netwerkmatige manier benaderen en mensen als knooppunten zien, bieden zich nieuwe oplossingen aan.

Ecosoof Henk Oosterling legt in zijn lezing uit wat er nodig is om de shift van eigenwijsheid naar eco-wijsheid te maken én welke kerncompetenties je daarvoor nodig hebt. Hij schetst hoe je samen integraal verzet kan voeren op verschillende schalen en schotelt je een ecosofisch vergezicht voor. Tot slot maakt hij ruim de tijd vrij om met het publiek in gesprek te gaan over de praktijken van verzet in de sociaal-culturele sector in Vlaanderen en Brussel, en over de vragen die zijn verhaal ongetwijfeld oproepen.

Henk Oosterling doceerde tot 2018 filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is medeontwerper van het honorstraject Sustainability en de minor Ecophilosphy. In het verlengde van een in 1983 gepubliceerde methode over alternatieve energie in het basisonderwijs, ontwierp en implementeerde hij vanaf 2007 ecosociale lesprogramma’s in het basis- en beroepsonderwijs. De onderwijsinnovatie Rotterdam Vakmanstad is gericht op mediawijsheid en ecowijsheid en bevat een sterke cultuureducatieve component. Voor zijn werk ontving hij de Rotterdamse Laurenspenning (2008), de Van Praag Prijs (2013), de Enlightened Society Award van de Tibetaanse Shambhala beweging (2015) en de Lof der Zotheid Speld (2016).

Presentatie Trefdag